PDFve Masaüstü Yayıncılık Konulu Seminer ve Eğitimler sırasında kayıt edilen video derslerin bir bölümünü izleyebilirsiniz. Bu dersler bir seminer sırasında kayıt edilmiştir.

Ders Adı: Acrobat Output Preview, Baskı Öncesi İzleme
Açıklama: Hazırlanan PDF'in baskı için uygunluğunun incelendiği, renklerin nerelerde hangi değerlerde kullanıldığını, ekstra renkleri, toplam boya miktarını ve detaylı bir çok fonksiyonu içinde barındırır.
Ders Adı: Renk Senkronizasyonu ve Özel ICC Profil Oluşturma
Açıklama: Her kağıdın toplam boya taşıma miktarı farklıdır. Baskıya gönderilmek üzere hazırlanan görsellerin RGB, CMYK dönüşümlerinde dikkat edilmeyen, özensizce yapılan değişimler sonucu renk değerlerinde olumsuz sonuçlar yaşanmaktadır. Bu ders bu konuyla ilgili fikir verecektir.
Ders Adı: Acrobat Preflight
Açıklama: Baskı için hazırlanan PDF'lerin baskıya uygunluğunun denetlenmesi, baskı standartlarının dışında veri, durum tespiti ve raporlamasının yapılması.
Ders Adı: Acrobat Preflight Fixup ve Analiz
Açıklama: Preflight ile inceleme yapılabildiği gibi Fixup ile bu hatalar düzeltilebilir. Bu bölümdeki fonksiyonlar seçenekler doğrultusunda değiştirilebilir.
Konu Adı: Printtek Fuarı Kapsamında Yapılan Seminer
Açıklama: Mayıs 2013'de Cumartesi ve Pazar olmak üzeri Photoshop, PDF ve Baskı Öncesi konularla ilgili seminerler düzenlendi. Bu seminerler sırasında çekilen video.