BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİNİN EĞİTİMİ

İlgili baskı sistemine bağlı olarak, gerekli bilgi ve donanım doğrultusunda çalışanların planlanan hedeflere uygun olarak bilgi düzeylerinin artırılması. Baskı öncesi birimlerde çalışan arkadaşlarımızın önemli bir çoğunluğu alanlarıyla ilgili araştırma, bilgi edinme ve kendilerini geliştirme konusunda çok başarılı olamıyorlar. Kişisel olarak ihtiyaç hissetmemeleri, müşterilerininin taleblerinin az olması, rutinleşen iş süreçleri buna neden olabiliyor. Araştırma ve öğrenme süerci mesai saatlerinde çok mümkün olmadığından, mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine bu konuyla ilgili zaman ayırmaları gerekirken farklı öncelikler bu alanda gelişmelerinin önünü tıkamaktadır.

Gelişen yazılım ve donanımsal süreçler bilgi düzeyemizi dünden daha fazla olmasını neredeyse zorunlu kılıyor. Kalite standartlarımızı arttırmak, pazar payımızı geliştirmek özel hedeflerin olmasına bağlı.

Biz bu noktada devreye girerek ekibinizle yapacağımız ön mülakatlar sonucu bilgi düzeylerini, ihtiyaçlarını analiz ederek yöneticileriyle paylaşıyoruz. Sonrasında eğitim süreci başlıyor. Eğitim süreci aktif uygulamalı eğitimlerdir. Kişisel yetenekler, yazılımsal bilgiler, müşteri görüşmeleri, sunumlar vb... Eğitim tamamlandıktan sonra 6 veya 12 aylık izleme süreciyle ayrıca hizmet verebiliyoruz.

• Gelişen teknolojiler doğrultusunda ekibin bilgisinin artırılması.
• Grafik Uygulama programlarının öğretilmesi, deneyim kazandırılması.
• Ekibin öncelikli baskı tekniği ve uygulama özelliklerine göre yetiştirilmesi.