BASKI ÖNCESİ TEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Teknik problemlerin zamanlaması ne yazık ki acil iş süreçlerinde daha fazla olmaktadır. Müşteriden gelen tasarımın içinde olan bir problem, tedarikçinin, matbaanın sahip olduğu donanımlardan ortaya çıkan nedenler, yapılan baskı hazırlık işlemleri sırasında ortaya çıkan sorunlar. Size maddi zarar verir, müşteri kaybettirir, tazminat ödettirebilir.... Oluşan problemlerin çözümü için orjinal tüm belgeler incelenir, tüm süreç yeniden taklit edilir problemin her seferinde çıkıp çıkmadığı denetlenir, belge özellikleri incelenerek üretim prosesleriyle uyum ve uyumsuzluğu analiz edilir.

Üretim sürecine en uygun iş hazırlık önerisi yapılır, zaman kazandıracak öneriler eklenir, ilgili konuların eğitimi tercih edilirse verilir.

• Hataların tespiti ve çözüm yolları
• Yaşanılan problemlerin analizi ve hata noktalarının tespiti
• Taleb edilen probleme göre hakemlik ve durum analizi
• İşleyişin analizi doğrultusunda açık kapıların kapatılması